logo

Ysgol Treferthyr

Toggle Menu

Newyddion

17/07/20 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion 2020


04/06/20 Ysgolion yn agor ar gyfer mwy o ddisgyblion o Fehefin 29ain.

Yn dilyn cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg heddiw fod yr ysgolion yn agor ar gyfer mwy o ddisgyblion o Fehefin 29ain, byddwn nawr yn cydweithio gyda Chyngor Gwynedd er mwyn cynllunio’r ffordd fwyaf diogel i wneud hyn.

Ni fydd y plant i gyd yn yr ysgol ar yr un adeg a gallaf eich sicrhau mai Lles a diogelwch ein disgyblion, eu teuluoedd a’n staff fydd ein blaenoriaeth. Gwerthfawrogaf eich cydweithrediad ac amynedd arferol tra byddwn yn derbyn arweiniad pellach gan y Llywodraeth.

Byddwn yn eich diweddaru pan fyddwn yn derbyn mwy o gyfarwyddiadau.


Cyrsiau AM DDIM

19/05/20 Diolch

Diolch i chi, rhieni a gwarcheidwaid am gefnogi'ch plentyn gyda'i g/waith yn ystod y cyfnod

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyrsiau AM DDIM

30/04/20 Ydach chi’n byw yng Ngogledd Cymru?

Cyrsiau AM DDIM ar lein i drigolion!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Penwythnos Glanllyn

13/12/19 Ffilm i'r teulu

21.12.19 @ 6y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Penwythnos Glanllyn

21/10/19 Diolch i Magnox

Diolch i gwmni Magnox am rodd o £350 i brynu beic a sgwter i'r Cyfnod Sylfaen.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Penwythnos Glanllyn

03/10/19 Gweithdy Diogelwch Ar-lein i Rieni

Byddwn yn cynnal ein gweithdy diogelwch ar-lein am
ddim i rieni yn yr ysgol ar:
14 Hydref 2019
3:30yh

I archebu eich lle neu am fwy o wybodaeth,
karenaowens@gwynedd.llyw.cymru or 01766 522 300

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Penwythnos Glanllyn

10/09/19 Dysgu Cymraeg

Gwesty'r Marine
Dydd Mawrth,
09:15 - 15:00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cystadleuaeth Tenis

14/06/19 Cystadleuaeth Tenis

Bu i 32 o ddisgyblion yr ysgol cymryd rhan mewn cystadleuaeth tenis yng Nghricieth. Llongyfarchiadau i chi gyd!


Dysgu Cymraeg

13/06/19 Dysgu Cymraeg

"Mae dysgu Cymraeg wedi newid fy mywyd mewn llawer o wahanol ffyrdd. Dw i wedi cael gyrfa newydd, wedi cyfarfod fy ngwraig ac wedi darganfod byd newydd sy’n bodoli yn Gymraeg."

Tiwtor - Martyn Croydon

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Ymweliad a Phlas Menai

13/06/19 Ymweliad a Phlas Menai

Cafodd disgyblion blwyddyn 6 yr ysgol diwrnod o antur ar y Fenai fel eu taith olaf cyn trosglwyddo i’r Ysgol Uwchradd ym mis Medi. Bu i’r disgyblion a’r staff fwynhau’r profiad yn fawr er bod sawl un yn stiff fel procer yn y bore.


Cystadleuaeth Pel-droed 6 pob ochr yr Urdd11/06/19 Cystadleuaeth Pel-droed 6 pob ochr yr Urdd

Cymerodd 2 dîm pêl-droed yr ysgol rhan yng nghystadleuaeth 6 pob ochr yr Urdd. Bu i’r 14 fwynhau’r cystadlu’n fawr.


Penwythnos Glanllyn

07-09/06/19 Penwythnos Glanllyn

Bu i 22 o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 fwynhau penwythnos yng Ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn. Er gwaetha’r tywydd cawsant gyfle i fwynhau’r gweithgareddau ar y llyn, y tŵr, nofio a chyfeiriannu.

 

Yn yr adran yma:
- Dyddiadur
- Tymhorau

 

© Ysgol Treferthyr 2024 - Gwefan gan Delwedd

Hysbysiad Preifatrwydd