logo

Ysgol Treferthyr

Toggle Menu

Pwy ydi Pwy

Pennaeth - Mr Dylan Roberts
Dirprwy Bennaeth - Mrs Sioned M Roberts


Staff Dysgu

Athrawes Meithrin a Derbyn - Mrs Anna Price-Clishem
Athrawes Blwyddyn 1 a 2 - Mrs Sioned Roberts
Athrawes Blwyddyn 3 a 4 - Mrs Mererid Edwards
Athro Blwyddyn 5 a 6 - Mr Huw Bearman
Uwch Gymhorthydd - Mrs Karen W Jones
Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen - Mrs Rebecca Lloyd-Cox a Ms Carys Jones
Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen a Chymhorthydd Cynnal Dysgu – Miss R Mostert
Cymhorthyddion dosbarth Cyfnod Allweddol 2- Mrs A Phillips a Mrs Helen Couture

Staff Ategol

Cymhorthydd Clerigol - Mrs N Williams
Clerc Cinio - Mrs A Phillips
Cogyddes - Mrs A Hughes
Cynorthwywraig Cegin - Mrs R Jones
Goruchwylwyr Awr Ginio - Mrs K W Jones, Mrs R Lloyd-Cox, Ms C Jones, Miss R Mostert Mrs A Phillips a Mrs H Couture
Glanhawraig mewn gofal - Mrs A Povey
Glanhawraig - Ms J Jones

© Ysgol Treferthyr 2023 - Gwefan gan Delwedd

Hysbysiad Preifatrwydd