logo

Ysgol Treferthyr

Toggle Menu

Pwy ydi Pwy

Pennaeth - Mr Dylan Roberts
Dirprwy Bennaeth - Mrs Sioned Roberts


Athrawon

Meithrin a Derbyn - Mrs Anna Price-Clishem
Blynyddoedd 1 a 2 - Mrs Sioned Roberts
Blynyddoedd 3 a 4 - Mrs Mererid Edwards
Blynyddoedd 5 a 6 - Mr Huw Bearman
Uwch Gymhorthydd - Mrs Karen Jones


Cymorthyddion

Mrs Rebecca Lloyd-Cox
Miss Julie Roberts
Miss Rebecca Mostert
Miss Carys Jones
Miss Mali Ryan
Mrs Helen Couture
Mrs Annest Phillips
Ms Jodie Evans

Staff Ategol

Swyddog Clerigol - Mrs Lynda Pritchard
Clerc Cinio - Mrs Annest Phillips
Cymhorthydd Cegin cyffredinol - Mrs Enid Letts
Cogyddes -
Glanhawraig mewn gofal - Mrs Anne Povey
Glanhawraig - Ms Julie Jones

© Ysgol Treferthyr 2024 - Gwefan gan Delwedd

Hysbysiad Preifatrwydd