logo

Ysgol Treferthyr

Toggle Menu

Siarter Iaith

Gweledigaeth Llywodraethwyr a staff Ysgol Treferthyr yw:

Bod pob disgybl yn cael cyfleoedd i ddatblygu’n ddinasyddion dwyieithog hyderus, sy’n ymfalchïo yn eu diwylliant Cymreig ac yn eu cenedligrwydd.

Gweledigaeth y disgyblion yw:

Mabwysiadwyd cymeriad unigryw ar gyfer y Siarter iaith yn Ysgol Treferthyr. Ei enw yw Iei ac mae’n annog disgyblion i fod yn ddwyieithog.

Llwyddodd Ysgol Treferthyr i dderbyn achrediad Wobr Aur y Siarter Iaith yn nhymor yr haf 2017.

Mae’r ysgol yn gweithio er mwyn derbyn ail achrediad Aur yng nghynllun Siarter Iaith ym Mehefin 2019.

 

© Ysgol Treferthyr 2024 - Gwefan gan Delwedd

Hysbysiad Preifatrwydd