logo

Ysgol Treferthyr

Toggle Menu

Urdd

Bydd yr Adran yn cyfarfod yn achlysurol ar ôl ysgol ar ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen ac ar gyfer disgyblion yr Adran Iau yn ystod tymor yr hydref. Caiff aelodau Urdd gyfle i gystadlu yn holl weithgareddau’r Urdd gan gynnwys Eisteddfodau a chwaraeon.

Yn yr adran yma:
- Dosbarthiadau
- Themau
- Wal Wobrwyo
- Albwm
- Wal Fideo
- Gemau
- Urdd

 

 

© Ysgol Treferthyr 2024 - Gwefan gan Delwedd

Hysbysiad Preifatrwydd