logo

Ysgol Treferthyr

Toggle Menu

Ysgol Iach

Mae Ysgol Treferthyr wedi bod yn rhan o’r cynllun uchod ers Hydref 2003.Mae’r prosiect yn ei gwneud yn bosibl i ysgolion gyfrannu’n gadarnhaol tuag at iechyd a lles gan gynnwys iechyd meddyliol ac emosiynol, trwy eu disgyblion, staff a’r gymuned ehangach trwy.

  • Y Cwricwlwm Cenedlaethol
  • Y cwricwlwm cudd ac ethos yr ysgol
  • Ddatblygu cysylltiadau sydd eisoes yn bodoli rhwng y cartref, y gymuned ac asiantaethau arbenigol.

Mae’r ysgol yn gweithio tuag at achrediad Cam 6 yng nghynllun Ysgolion Iach Gwynedd

© Ysgol Treferthyr 2024 - Gwefan gan Delwedd

Hysbysiad Preifatrwydd